ავტორი
 

ოთარ მელქაძე

სორტირება:

პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანიზაცია საპარლამენტო სისტემის ქვეყნებში (ქართულ პრობლემებთან დაკავშირებით) (წიგნი XIV)
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
13.00 GEL

მუნიციპალური სამართალი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
18.20 GEL

მსოფლიო ქვეყნების სამართლებრივი სისტემები ცნობარი – ნაწილი I
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
22.10 GEL

საარჩევნო სამართალი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
18.20 GEL

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი – კრებული II
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
18.20 GEL

კონსტიტუციონალიზმი – თეორიის საკითხები
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
10.40 GEL

რეგიონალიზმი სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
13.00 GEL

ქართული მუნიციპალიზმი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
26.00 GEL

სასამართლო ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
23.40 GEL

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი - კრებული I
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
23.40 GEL

კონსტიტუციონალიზმი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
29.90 GEL

ქართული კონსტიტუციონალიზმი – წიგნი პირველი
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
33.80 GEL

სამოქალაქო საზოგადოება: ფორმირების პრობლემები
ავტორი:
ოთარ მელქაძე
6.50 GEL