ავტორი
 

პოეზია

სორტირება:

აწყვეტილი ღილები #1
ავტორი:
ავტორთა ჯგუფი
8.60 GEL

ვეფხისტყაოსანი
ავტორი:
შოთა რუსთაველი
19.50 GEL

ასი უძველესი იაპონური ლექსი
ავტორი:
ავტორთა ჯგუფი
11.25 GEL

ძველი შუამდინარული პოეზია
რედაქტორი:
ზურაბ კიკნაძე
5.85 GEL
5 out of 5 Stars!

საიათნოვა
ავტორი:
საიათნოვა
9.10 GEL

The Odyssey
ავტორი:
Homer
19.60 GEL

The Iliad
ავტორი:
Homer
19.60 GEL

Inferno
ავტორი:
Dante Alighieri
19.60 GEL

Purgatory
ავტორი:
Dante Alighieri
19.60 GEL

The Sonnets and A Lover’s Complaint
ავტორი:
William Shakespeare
19.60 GEL

ნაპირები
ავტორი:
დოდონა კიზირია
6.05 GEL
5 out of 5 Stars!

Selected Poems
ავტორი:
Robert Burns
5.70 GEL

Child's Garden of Verses
ავტორი:
Robert Louis Stevenson
5.70 GEL

კონკისტა
ავტორი:
ლუკა კაპანელი
5.60 GEL

ბილიკები
ავტორი:
გიორგი ეკიზაშვილი
3.90 GEL

The Man in the Panter’s Skin
ავტორი:
შოთა რუსთაველი
28.60 GEL

მაგიური ფოტინე
ავტორი:
დიმიტრის ნოლასი
6.50 GEL

ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია - რომი III
ავტორი:
ავტორთა ჯგუფი
19.50 GEL

პირიქით
ავტორი:
ნათია ნაცვლიშვილი
5.85 GEL

და იქ ცა
ავტორი:
დავით–დეფი გოგიბედაშვილი
6.10 GEL

ოდები
ავტორი:
გიორგი კეკელიძე
9.35 GEL