ავტორი
 

კლასიკა

სორტირება:

ვეფხისტყაოსანი
ავტორი:
შოთა რუსთაველი
19.50 GEL

ასი უძველესი იაპონური ლექსი
ავტორი:
ავტორთა ჯგუფი
11.25 GEL

გილგამეშიანი
რედაქტორი:
ზურაბ კიკნაძე
5.85 GEL
5 out of 5 Stars!

ძველი შუამდინარული პოეზია
რედაქტორი:
ზურაბ კიკნაძე
5.85 GEL
5 out of 5 Stars!

არისტოფანე - კომედიები III
ავტორი:
არისტოფანე
9.65 GEL

ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგია
 
18.90 GEL
1 out of 5 Stars!

Julius Caesar
ავტორი:
William Shakespeare
24.10 GEL

The Wealth of Nations, Books I - III
ავტორი:
Adam Smith
30.10 GEL

Democracy in America, And Two Essays on America
ავტორი:
Alexis De Tocqueville
39.15 GEL

The Ancien Regime And The Revolution
ავტორი:
Alexis De Tocqueville
33.15 GEL

Essays and Aphorisms
ავტორი:
Arthur Schopenhauer
30.10 GEL

Thus Spoke Zarathustra
ავტორი:
Friedrich Nietzsche
30.10 GEL

Beyond Good And Evil
ავტორი:
Friedrich Nietzsche
19.60 GEL

Twilight of The Idols And The Anti-Christ
ავტორი:
Friedrich Nietzsche
27.10 GEL

The Birth of Tragedy
ავტორი:
Friedrich Nietzsche
19.60 GEL

Ecce Homo
ავტორი:
Friedrich Nietzsche
27.10 GEL

Introductory Lectures on Aesthetics
ავტორი:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
27.10 GEL

The Prince
ავტორი:
Niccolo Machiavelli
18.05 GEL

Makers of Rome
ავტორი:
Plutarch
33.15 GEL

The Odyssey
ავტორი:
Homer
19.60 GEL

The Iliad
ავტორი:
Homer
19.60 GEL